Vi visar AI på mässan Connected by Roots

Pappersindustrin + Ledai = Sant. Vi är med på nätverket Paper Province temadag i Karlstad 29 november 2022 och där visar vi hur mesaugnen kan ha stora fördelar av att få en autopilot med AI. Ledai gör i samarbete med Limekiln solutions en anläggningsspecifik lösning för att driva mesaugnen/kalkugnen jämnare, med minskad stoft o ringbildning […]