Datastrategi

Ledai AB erbjuder resultatsäkra konsulter till ett relationsorienterat och ansvarsfullt samarbete med er. Vi verkar normalt i företagsledningar och inom affärsutveckling, och går även in operativt där ni önskar för att driva projekt och initiativ. 

Digitalisering

Data från er affär ger möjlighet till nya digitala lösningar & AI

På 2020-talet är det viktigt för lönsamheten att ha en plan för hur nya och gamla kunders nya behov och nya köpmönster ska kunna mötas, till stor del med hjälp av smart digitalisering. Både vid automation och till AI/Machine Learning behövs riklig tillgång på information och data. Så för att få vara med i matchen så behöver många verksamheter ha en aktuell och vass Datastrategi. Att inte samla på relevanta data idag är nästan som att inte samla på leads i försäljningen.

datastrategi
Nöjd kund med ny smart Datastrategi.
AI-ingenjörer Ledai

Beslutsfattande datastrategi

Vi hjälper er att ta fram en ny kärnfull och vass datastrategi

Er datastrategi blir lika viktig och konfidentiell som er försäljningsstrategi, era strategiska mål och innovation. Datastrategin är ett beslut på ledningsgrupps- och styrelsenivå. Så viktig är den för företagets framtida lönsamhet.

Datastrategin sätter ner foten i frågor som:

Vilka data är användbara för att förbättra er produkt och tjänst?

Vilka data är inte värda att samla på?

Hur säkerställs god kvalitet på datan så att den kan användas?

Vilka källor ska användas?

Hur får ni kundens förståelse och samtycke när kunddata samlas in?

Säker lösning som förhindrar obehörig åtkomst till datan.

Att så långt som möjligt undvika att spara persondata?

Vart vill ni vara om några år (ca 5 år) och vilka kunder vänder ni er till då?

Ett arbetssätt och fokus som gör att strategin blir genomförd till en rimligt låg kostnad.