Har du räknat på saken?

Vi är glada att se det ökande intresset för att räkna på ochanalysera sin tillverkningsprocess och att räkna på olika driftfall. Just nuhar vi ett par uppdrag som syftar till att sänka energikostnaden. Den har jusprungit i taket om man säger.   Trimning av driftfall och optimering av bränsleanvändningoch bränslemix är på tapeten. Kanske har […]